MIRË SE VINI

Shkolla “Tregtare” është një shkollë e mesme publike profesionale, në qytetin e Vlorës.Mësimdhënia dhe të nxënit në shkollë mbështeten në kurrikulin shkollor që bazohet në formimin e përgjithshëm, krijimin e personalitetit, realizimin e praktikave si dhe gërshetimin  e njohurive teorike me ato praktike në dy drejtime.

EKONOMI-BIZNES

HOTELERI - TURIZËM