Biznesi vjen tek ne

Biznesi vjen tek ne
Përfaqësues tësipermarrjeve turistike në qytetin e Vlorës sot në një takim informues me nxënësit e profilit Guide Turistike. Një mundësi e mirë për guiderët profesionistë të shkollës Tregtare.