Ekipi i Marketingut

Ekipi i marketingut për 2018-2019

Deni Llanaj

Mësues

Roli:  Përgjegjës i Marketingut

Leticia Kristina Lagji

Drejtimi:Ekonomi-biznes

Roli:Shkrim artikujsh

Griselda Llanaj

Drejtimi: Hoteleri- turizëm

Roli: Menaxhimi i aktiviteteve

Julian Shehaj

Drejtimi:  Hoteleri-turizëm

Roli: Menaxhimi i aktiviteteve

Reidjon Lako

Drejtimi:Ekonomi-biznes

Roli: Menaxhimi i aktiviteteve

Niko Llambro

Drejtimi: Tregti

Roli: Menaxhimi i rrjeteve sociale.

Kristina Bitaj

Drejtimi: Hoteleri-turizëm

Roli: Menaxhimi i aktiviteteve

Evita Thano

Drejtimi: Hoteleri-turizëm

Roli: Menaxhimi i aktiviteteve

Rudina Fejzaj

Drejtimi: Hoteleri-turizëm

Roli: Menaxhimi i aktiviteteve

Megi Shimi

Drejtimi: Sigurime

Roli: Fotografe