HOTEL “DUKA”, INTERVISTË ME NXËNËSIT PËR PRAKTIKAT PROFESIONALE