Kompanite e sigurimit

Janë kompanite e sigurimit, më të mirat në Shqipëri që tashmë do të mirëpresin nxënësit e profilit Sigurime, drejtimi Ekonomi-Biznes në shkollën Tregtare. Me bindjen se nxënësit tanë do të mësojnë shumë prej jush, shprehim falenderimet për kompanitë lider të sigurimit! Albsig Intersig Atlantik Sigma Sigal