Praktikat profesionale

Nxënësit zhvillojnë praktikat profesionale në shkollë dhe në biznes.Shkolla jonë ka kabinetin e kuzhinës dhe firmën ushtrimore, .në funksion të praktikave profesionale të secilit drejtim, të cilat kanë paisje bashkëkohore që u vijnë në ndihmë nxënësve për të praktikuar drejtimin të cilin ata ndjekin.  Praktikat në biznes sipas drejtimeve zhvillohen në restorante, bare dhe hotele për nxënësit e drejtimit Hoteleri-turizëm, në zyra private për nxënësit e drejtimit Ekonomi-biznes.Lista e Bizneseve Partnere