Projektet

Projekti “Qasja e duhur” 

Projekti “Qasja e duhur” realizohet sot në shkollën Tregtare nga nxënësit e viteve të para dhe të dyta. Fazat e projektit janë: Prodhimi i cantave dhe sapunëve të ricikluar. Shfaqje artistike (loje me role në formë konkursi), me ndihmën e koordinatorit dhe mësueses së letërsisë. Publikimi i aktiviteteve në rrjetet sociale të shkollës. Prezantimi i OZHQ-ve nëpërmjet Teen Pack për prinderit në një mbledhje mujore të tyre. […]