Qeveria e nxënësve

Qeveria e nxënësve është një strukturë organizative e pavarur e nxënësve në shkollë. Ajo përfaqëson mendimin e masës së nxënësve për çështjet e shkollës, mësimit dhe edukimit të tyre.

Senati i shkollës “Tregtare” për 2019 - 2020

Kyesenator: Juljan Shehaj

Klasa: XII
Drejtimi: Hoteleri-turizëm

Zv/Kryesenator : Briland Hyzmo

Klasa:X
Drejtimi: Hoteleri – Turizem

Senator: Ediso Arfi

Klasa:X
Drejtimi:Hoteleri – Turizem

Senatore:

Klasa: X
Drejtimi:  Shërbimi social dhe shëndetësor

Senatore:

Klasa: X
Drejtimi:Hoteleri-turizëm

Senatore:

Klasa: XII
Drejtimi:Hoteleri-turizëm

Senatore:

Klasa: XII
Drejtimi:  Ekonomi-biznesi

Senatore:

Klasa: XI
Drejtimi:Hoteleri-turizëm

Senatore:

Klasa:  XI
Drejtimi: Hoteleri-turizëm

Senatore:

Klasa: XII
Drejtimi:  Hoteleri-turizëm

Senatore:

Klasa: X
Drejtimi:Hoteleri-turizëm

Senatore:

Klasa: XI
Drejtimi:Shërbim social dhe shëndetësor