Trinomi shkollë-biznes-prindër

Trinomi shkollë-biznes-prindër, zhvilloi sot takimin në ambjentet e shkollës Tregtare ku nxënësit lidhën kontratat e zhvillimit të praktikave profesionale me biznesin. Në fund të takimit për të ftuarit u shtrua një koktejl i përgatitur nga vetë nxënësit.